Jesajarol Qumran
KLY Database
 

in Nederland en België
 

 

 

INFORMATIE OVER HET OTW  

 
OPRICHTING

Het Oudtestamentisch Werkgezelschap werd op 1 juni 1939 opgericht te Leiden door P.A.H. de Boer en Th.C. Vriezen. Het gezelschap kwam voor het eerst bijeen op 4 januari 1940 ten huize van De Boer, daartoe samengeroepen door De Boer, mede namens Vriezen (zie: P.A.H. de Boer, Kaf-He: Jubileumbundel 1940-1965 (Oudtestamentische Studiën 14), Leiden 1965, pp. vii-viii). In de notulen van die bijeenkomst wordt vermeld dat de oprichting van het OTW is voortgekomen uit de jarenlange samenwerking tussen De Boer en Vriezen. Op die eerste bijeenkomst waren aanwezig de heren B.D. Eerdmans, G.J. Thierry, C. van Arendonk, J. de Groot, A. de Buck, J. Simons, S.J., M. David, B. Alfrink en M.A. Beek. De afgelopen jaren telde het OTW ongeveer 90 leden en 20 oud-leden, de meesten woonachtig en werkzaam in Nederland en België, een enkeling in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het bestuur van het OTW bestaat uit een voorzitter en een secretaris; het bestuur heeft drie jaar zitting.

 
LEDEN

Leden zijn zij die gepromoveerd zijn op het terrein van de bestudering van het Oude Testament, de Semitische talen en de literatuur, religie, geschiedenis, archeologie en sociologie van het oude Nabije Oosten. Een lid van het OTW dient nog steeds werkzaam te zijn op het brede vakgebied van het Oude Testament en zijn context, en bereid te zijn om periodiek een bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten van het gezelschap.

 
LID WORDEN

Men kan lid worden van het gezelschap op grond van een gemotiveerde voordracht van ten minste twee OTW-leden. Oud-leden zijn zij die ontslagen zijn van de verplichting de vergaderingen bij te wonen en/of bijdragen te leveren, maar wel op de hoogte worden gehouden.

 
DOELSTELLING

Het OTW heeft drie doelstellingen:

  • bevordering van de bestudering van het Oude Testament
  • bevordering van wetenschappelijke publicaties over het Oude Testament
  • bevordering van het contact van Nederlandse en Belgische Oudtestamentici met vakgenoten in het buitenland

 
VERGADERINGEN

Jaarlijks worden drie vergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering valt doorgaans in januari of februari. Bij deze vergadering worden ook de juniores van NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap) uitgenodigd. De zomervergadering is in mei of juni en de najaarsvergadering in september dan wel oktober.

 
LEZINGEN

Tijdens een vergadering worden na een kort huishoudelijk deel vier presentaties gegeven: twee grote lezingen van elk 30 minuten (gevolgd door 15 minuten discussie) en twee kortere lezingen van elk 20 minuten (gevolgd door 10 minuten discussie).

 
JOINT MEETINGS

Een keer per drie jaar vindt een Joint Meeting plaats van het OTW en de Society of Old Testament Studies, afwisselend gehouden in Nederland en Groot-Brittannië. In 1999 werd de eerste Joint Meeting met die Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika gehouden, de tweede vergadering werd gehouden in de zomer van 2007.

 
OUDTESTAMENTISCHE STUDIËN

Het OTW heeft onder zijn beheer de uitgave van de serie Oudtestamentische Studiën. Old Testament Studies published on behalf of the Societies for Old Testament Studies in the Netherlands and Belgium, South Africa, the United Kingdom and Ireland. Huidige editor-in-chief is prof.dr. B.E.J.H. Becking. Overige leden van de redactie zijn H.G.M. Williamson, (Oxford), H.F. Van Rooy (Potchefstroom) en M. Vervenne (Leuven).

vorigenaar bovenvolgende

 
 

Biblia SacraRembrandt's moeder leest de BijbelAntwerpse PolyglotSefer Or ZaruaAfb. Sarcofaag van Panehsy
 
       
  Webmaster:
Robin ten Hoopen
 
© 2007 - 2017, Het Oudtestamentisch Werkgezelschap  
(laatste bewerking: 11 maart 2017)