Oprichting

Het Oudtestamentisch Werkgezelschap werd op 1 juni 1939 opgericht te Leiden door P.A.H. de Boer en Th.C. Vriezen. Het gezelschap kwam voor het eerst bijeen op 4 januari 1940 ten huize van De Boer. Op die eerste bijeenkomst waren aanwezig B.D. Eerdmans, G.J. Thierry, C. van Arendonk, J. de Groot, A. de Buck, J. Simons, S.J., M. David, B.J. Alfrink en M.A. Beek.

De geschiedenis van het OTW is bij het 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig en 75-jarig jubileum door de toenmalige voorzitters P.A.H. de Boer, A.S. van der Woude en K. Spronk beschreven in Oudtestamentische Studiën 14, 21, 25 en 69.

Momenteel telt het OTW ongeveer 80 leden en 30 oud-leden. Het bestuur van het OTW bestaat uit een voorzitter en een secretaris; het bestuur heeft drie jaar zitting.

Doelstelling

Het OTW heeft drie doelstellingen:

  • bevordering van de bestudering van het Oude Testament
  • bevordering van wetenschappelijke publicaties over het Oude Testament
  • bevordering van het contact van Nederlandse en Belgische Oudtestamentici met vakgenoten in het buitenland

Leden

Leden zijn gepromoveerd op het terrein van de bestudering van het Oude Testament, de Semitische talen, de geschiedenis en cultuur van het oude Nabije Oosten, en de vroegste receptiegeschiedenis van het Oude Testament. Een lid van het OTW is nog steeds werkzaam op het brede vakgebied van het Oude Testament en zijn context, en bereid om periodiek een bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten van het gezelschap.

Lid worden

Men kan lid worden op grond van een gemotiveerde voordracht van ten minste twee OTW-leden. Oud-leden zijn ontslagen van de verplichting de vergaderingen bij te wonen en/of bijdragen te leveren. Zij worden wel op de hoogte gehouden.

Vergaderingen

Jaarlijks worden drie vergaderingen gehouden, doorgaans in januari/februari, mei en september/oktober. Op een van deze vergadering zijn ook de juniores van NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap) welkom.

Lezingen

Tijdens een vergadering worden na een kort huishoudelijk deel vier presentaties gegeven: twee grote lezingen van elk 30 minuten (gevolgd door 15 minuten discussie) en twee kortere lezingen van elk 20 minuten (gevolgd door 10 minuten discussie).

Joint meetings

Één keer per drie jaar vindt een Joint Meeting plaats van het OTW en de Society of Old Testament Studies, afwisselend gehouden in Nederland en Groot-Brittannië. In 1999 werd de eerste Joint Meeting met die Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika gehouden, de tweede vergadering werd gehouden in de zomer van 2007.

Oudtestamentische Studiën

Mede vanuit het OTW verschijnt bij uitgeverij Brill de serie Oudtestamentische Studiën. Old Testament Studies published on behalf of the Societies for Old Testament Studies in the Netherlands and Belgium, South Africa, the United Kingdom and Ireland. Huidige Editor-in-Chief is Hans Ausloos, Louvain-la-Neuve. Verder bestaat de Editorial Board uit M. Popović, Groningen; H.F. Van Rooy, Potchefstroom; H.G.M. Williamson, Oxford.