Jesajarol Qumran
KLY Database
 

in Nederland en België
 

 

 

OVERIGE WEBSITES  
 

Op deze pagina een lijst met interessante webadressen.

 

ABZU: Information related to the study of the Ancient Near East on the Web

ASOR: links op de website van de American School of Oriental Research

Awilum: Prachtige site vanwege de vele links. In de rubriek Tools of the Trade is veel mooi materiaal te downloaden, zoals de complete Chicago Assyrian Dictionary en links naar de digitale versies van o.a. Aleppo Codex en Sinaiticus. In de categorie Museums zijn links te vinden naar o.a. het Bibel+Orient museum (materiaal Othmar Keel e.a.), British Museum en Louvre. Onder het kopje Archaeology zijn links naar afzonderlijke opgravingen in het oude Nabije Oosten (zoals Ashkelon, Megiddo, Petra, Royaume d'Ougarit en Tel Dan).

Bible and Beyond (The Center for Online Judaic Studies): Artefakten. Per tijdsperiode zijn hier afbeeldingen te vinden van bekende archeologische vondsten, zoals Gezer kalender, Mesa-steen, Cyrus cilinder, zegel van Izebel. De link is ingesteld op de tijdsperiode 1000-586 vChr., maar zowel via de index als de zoekfunctie kan men ook andere perioden bekijken. De site is een tijd verdwenen geweest, maar nu aangepast en uitgebreid.

BIBIL Biblical Bibliography of Lausanne. Database met zeer recente titels. Via thesaurus snel doorzoekbaar op bijbelboeken, via search ook specifieker op o.a. bijbelteksten en Griekse en Hebreeuwse woorden via aanklikbare alfabetten.

Biblical Scholars <on the> Net Veel interessante links, duidelijk gerubriceerd.

Biblical Studies: Overzicht van commentaren en artikelen (soms ook beschikbaar als PDF) per bijbelboek gerangschikt. Tevens literatuur op gebied van archeologie, atlassen, canon, vertalingen, Nieuwe Testament, etc.). De site is tevens voorzien van een (helaas zeer chaotische) RSS-feed.

BILDI: Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation Innsbruck. Database specifiek gericht op de bijbelwetenschappen. Raadpleegbaar via zowel zoekfunctie als thesaurus.

BIJBELMANUSCRIPTEN ONLINE
Aleppo codex: De complete tekst van de Aleppo codex, met goede zoekfunctie op bijbeltekst, bladermogelijkheid en zoomfunctie.
Sinaiticus: Digitaliseringsproject waaraan nog gewerkt wordt. Ook hier is zoeken op bijbeltekst mogelijk, als ook op folionummer, en is er een mooie zoomfunctie. Op dit moment zijn de volgende boeken beschikbaar: 1 Kronieken, 2 Esdras, Ester, Tobit, Jeremia, Klaagliederen, Psalmen, Marcus.
Grote Jesajarol (Qumran): Complete tekst die `door te rollen' is. Geen zoekfunctie op bijbeltekst, wel zoomfunctie. Voor snel zoeken kan men gebruik maken van het overzicht van de teksten per kolom (plus ook zwartwit foto's van het manuscript, soms zelfs met versnummeraanduidingen in rood) op de site van Fred Miller (wat op de officiële site `kolom' heet is op de site van Miller een `page'). Klik op `Go to Directory Menu'.
Nieuwtestamentische manuscripten online. Hoewel niet direct voor ons vakgebied van belang is dit wel een prachtig voorbeeld van gedigitaliseerde manuscripten. De site is aangelegd door "The Center for the Study of New Testament Manuscripts" in Frisco, Texas.

The Digital Dead Sea Scrolls: de Dode Zee rollen online.

Holy Land Photos: Overzicht van opgravingen in Israël.

ISATEX: Informations-Stelle für Alt-Testamentliche Exegese (met o.a. webadressen en beschrijving specialismen van meeste in het Duitstalige gebied werkzame Oudtestamentici)

IxTheo: Index theologicus. De Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie van de Universiteitsbibliotheek in Tübingen. Mooie zoekmogelijkheid in theologische tijdschriften.

KiBiDaNO: Kieler Bilddatenbank Naher Osten (opgezet door Rüdiger Bartelmus, Universiteit Kiel. Grote hoeveelheid foto's met betrekking tot het oude Nabije Oosten. De foto's zijn het beste te vinden via zoeken op plaatsnamen. De resolutie van de foto's is niet hoog, maar de afbeeldingen zijn scherp genoeg voor gebruik in presentaties met een digitale projector. Handig is ook de mogelijkheid van zoeken op classificatie)

The Old Testament and the Ancient Near East: Website van Ralph W. Klein (enigszins schreeuwende groene kleur, maar niettemin een schat aan informatie. Veel links op diverse gebieden van bijbel, archeologie en oude Nabije Oosten)

Orion Center: Outside links (Dead Sea Scrolls)

SBL-site: Web Resources

Tyndale House: Online Resources (klik op het betreffende item in het menu links: deurbel nummer zes).

WIBILEX: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, een project van de Deutsche Bibelgesellschaft (De Lexikonartikelen worden regelmatig bijgewerkt. Inmiddels zijn al 90 artikelen beschikbaar.
 
 

next-buttonnext-buttonnext-button

 
 

Biblia SacraRembrandt's moeder leest de BijbelAntwerpse PolyglotSefer Or ZaruaAfb. Sarcofaag van Panehsy
 
       
  Webmaster:
Robin ten Hoopen
 
© 2007 - 2017, Het Oudtestamentisch Werkgezelschap  
(laatste bewerking: 11 maart 2017)