ThCVriezen
ThCVriezen
 
voor Oudtestamentisch Onderzoek
 

 

 
OVER DE STICHTING 
 
 
OPRICHTING

De Th.C. Vriezen Stichting is opgericht op 27 september 1999 te Utrecht.

 
NAAM

De volledige naam van de Stichting is:
Th.C. Vriezen Stichting voor Oudtestamentisch onderzoek in Utrecht
ook bekend onder de namen: Vriezenstichting en Th.C. Vriezen Stichting.

 
ADRES EN RSIN

Het post/bezoekadres van de Vriezenstichting is: 't Zand 5, 3544NC Utrecht.
RSIN/fiscaal nummer: 809203996
Kamer van Koophandel nummer: 30159643

 
DOELSTELLING

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het Oudtestamentisch onderzoek en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen en beheren van financiële middelen, welke uitsluitend zullen worden aangewend ten behoeve van:

  • het organiseren van studiebijeenkomsten betreffende Oudtestamentische onderwerpen
  • het financieren van onderzoek en onderzoeksprojecten op het gebied van het Oude Testament
  • het stimuleren van onderzoek door (buiten-)promovendi
  • het beheren van de wetenschappelijke werken van wijlen Prof.Dr. Th.C. Vriezen, hoogleraar in de Israëlitische letterkunde, de uitleg van het Oude Testament en de godsdienst van Israël aan de Universiteit van Groningen (1941-1957) en aan de Universiteit van Utrecht (1956-1969)

 
VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Financieel jaaroverzicht 2016
Financieel jaaroverzicht 2015
Financieel jaaroverzicht 2014
Financieel jaaroverzicht 2013
Financieel jaaroverzicht 2012
Financieel jaaroverzicht 2011
Financieel jaaroverzicht 2010
Financieel jaaroverzicht 2009
Financieel jaaroverzicht 2008

 
BELEIDSPLAN

Bekijk het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting.

 
 

Biblia SacraRembrandt's moeder leest de BijbelAntwerpse PolyglotSefer Or ZaruaAfb. Sarcofaag van Panehsy
 
          Webmaster: Marjo Korpel  
© 2013 - 2017, Th.C. Vriezen Stichting  
(laatste bewerking: 11 januari 2017)