ThCVriezen
ThCVriezen
 
voor Oudtestamentisch Onderzoek
 

 

 
 
PUBLICATIES TH.C. VRIEZEN STICHTING
 
2012

 • Bob Becking (red.), J.J.P. Valeton jr. als mens en theoloog : studies over een ethisch theoloog bij zijn 100e sterfdag (Medelingen van de Th.C. Vriezen Stichting 2), Utrecht: Universiteit Utrecht, 2012.
 • Deze bundel bevat negen bijdragen over prof. dr. J.J.P. Valeton jr. en zijn betekenis voor de theologie, in zijn tijd en nu, met illustraties en een bibliografisch overzicht. Het boekje bevat bijdragen van Bob Becking, David Bos, Frits Broeyer, Jan de Bruin, Leen Dorsman, Cees Houtman, James Loader, Peyronne Solis-Valeton en Mathée Valeton. Laatstgenoemden zijn achterkleinkinderen van J.J.P. Valeton jr.

 
2010

 • M. Dijkstra en K.J.H. Vriezen (red.), Distantie en betrokkenheid: Th.C. Vriezens bijdrage aan het kerkelijk debat (Medelingen van de Th.C. Vriezen Stichting 1/Utrechtse Theologische Reeks), Utrecht: Universiteit Utrecht, 2010. ISBN: 978-90-72235-70-1.
 • Deze bijdrage bevat bijdragen over de actualiteit van Vriezens deelname als bijbelwetenschapper aan het kerkelijk debat in het midden van de 20e eeuw en een aantal ongepubliceerde lezingen en brieven die betrekking hebben op dit debat (studiemiddag, Utrecht, 16 april 2010).

  Exemplaren van deze uitgave zijn nog te koop via het postadres van de Stichting.

 
2006

 • M. Dijkstra en K.J.H. Vriezen, "Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs, o kinderen Israëls ..." (Amos 9:7). Over de visie van Th.C. Vriezen op Israël en Palestina in het licht van de actualiteit van het Israëlisch-Palestijnse Conflict (Utrechtse Theologische Reeks, 54), Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006. ISBN 90-72235-61-4.

  Exemplaren van deze uitgave zijn nog te koop via het postadres van de Stichting.

 
1999

 • M. Dijkstra en K.J.H. Vriezen (red.), Th.C. Vriezen Hervormd theoloog en oudtestamenticus: studies over theologie van het Oude Testament, bijbelse theologie en godsdienst van Oud-Israel bij de honderdste geboortedag van Th.C. Vriezen, Kampen: Kok, 1999. ISBN: 90-435-0106-9
 • De theoloog Th.C. Vriezen (1899-1981) was hoogleraar in Groningen en Utrecht. Tot zijn vakgebied behoorden de wetenschap van het oude Testament, de letterkunde en de godsdienst van Oud-Isra‘l, en de Hebreeuwse taal en archeologie. Zijn monumentale werk 'Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament' heeft talloze studenten, predikanten en godsdienstleraren geïnspireerd in hun studie en geholpen bij de uitoefening van hun vak; het wordt nog steeds aan Nederlandse opleidingen gebruikt. Het gedenkboek 'Th. C, Vriezen - Hervormd theoloog en oudtestamenticus' zoekt aansluiting bij het werk van Vriezen, maar trekt tegelijkertijd lijnen naar de vakgebieden van systematische theologie, hermeneutiek, bijbelse theologie en godsdienstwetenschap. Naast de evaluatie van het levenswerk van een eminente bijbelgeleerde, levert dit enkele verrassende nieuwe inzichten op.

  De bundel bevat de volgende bijdragen:

  • W.A. Bijlefeld: Een levensschets
  • A. S. van der Woude: De bijdrage van Vriezen aan de oud testamentische wetenschap
  • H.W. de Knijff: De methodische en hermeneutische betekenis van Vriezens 'Hoofdlijnen'
  • B. E.J. H. Becking: Verder na Vriezen - kanttekeningen bij zijn 'Hoofdlijnen' op de drempel van het derde millennium
  • M. Dijkstra: De godsdienstgeschiedenis van Oud-Israël ontwikkelingen na Vriezen en een nieuw ontwerp
  • K.J.H. Vriezen: Bibliografie van Th.C. Vriezen


 
 

Biblia SacraRembrandt's moeder leest de BijbelAntwerpse PolyglotSefer Or ZaruaAfb. Sarcofaag van Panehsy
 
          Webmaster: Marjo Korpel  
© 2013 - 2017, Th.C. Vriezen Stichting  
(laatste bewerking: 11 januari 2017)