Webadressen

Op deze pagina zijn de webadressen van onze zusterorganisaties te vinden. Voorts webadressen die van belang kunnen zijn voor de bestudering van het Oude Testament. Indien u informatie wilt aanleveren wordt dat zeer op prijs gesteld. Stuur uw gegevens naar de webmaster.

Zusterorganisaties

The Society for Old Testament Study (SOTS) in Groot-Britannië.

Die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika  / The Old Testament Society of South Africa (OTSWA/OTSSA) in Zuid-Afrika.

Koepelorganisaties

SBL Society of Biblical Literature
EABS European Association of Biblical Studies

Instituten en onderzoeksgroepen

Bijbels Digitaal: NBG project
EOL: Ex Oriente Lux
NINO: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (Leiden)
NIT: Nederlands Instituut in Turkije
Pericope: Scripture as written and read in antiquity
Qumran Instituut (Groningen)
Vereniging Hebreeuws
Eep Talstra Center for Bible and Computer

Artikelendatabases

IxTheo Index theologicus van de universiteitsbibliotheek in Tübingen

Bibliothèque St Étienne de Jérusalem – Database van de Bibliothèque St Étienne de Jérusalem- École Biblique et Archéologique Française

Overig

Abzu Open access data voor de studie van het Oude Nabije Oosten.

ASOR  American School of Oriental Research

The Center for Online Judaic Studies

Holy Land Photos

Kieler Bilddatenbank Naher Osten

SBL-site: Web Resources van SBL

WIBILEX: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet

Cuneiform Digital Library Initiative

Electronic Text Corpus of Sumerian Royal Inscriptions

Maps created by the Oriental Institute

Melammu project Database met resources over hoe Mesopotamische teksten te vinden zijn in latere westerse en oosterse bronnen.

SHEBANQ